ZAŠTO TRENING BEZBJEDNE VOŽNJE?

Najrizičnija kategorija motorizovanih učesnika u saobraćaju su motociklisti sa najtežim ljudskim i materijalnim posljedicama. Neumoljiva statistika pokazuje da je broj nezgoda motociklista konstantno visok, a po analizama jedan od glavnih razloga je nedovoljna i neadekvatna obuka, kao i kvalitetnih treninga bezbjedne vožnje po ugledu na zemlje EU. Tokom svakodnevne vožnje u saobraćaju vaša vožnja postaje automatizovana. Ovo može da znači da neku od kritičnih situacija možemo lako previdjeti ili pak vidjeti kada za to bude kasno. U cilju da se bezbjedno vozi, upravljanje motociklom zahtjeva napredne vještine koje vam omogućavaju da vožnja bude pravo uživanje. Bez obzira na to koliko je vaše znanje vožnje motocikala, uvjek možete naučiti više. Ako mislite da ste već sve naučili, razmislite ponovo. Čak i svjetski šampioni na vrhuncu svoje karijere govore o tome koliko oni još uvek uče. Na treninzima bezbjedne vožnje vam ukazujemo na greške koje su prisutne tokom vožnje i pokazujemo vam vještine upravljanja, koje će vam omogućiti da znate kako da budete bezbjedni tokom vožnje, kao i kako da savladate kritične situacije do kojih može doći. Treninzi su bazirani na dugogodišnjem iskustvu naših stručnih saradnika, kao i analizi velikog broja saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovali motociklisti. Trening bezbjedne vožnje – MOTO TRENING, namjenjen je svim vozačima motocikala i skutera koji posjeduju važeću vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije i koji žele da upotpune svoja znanja tehnike vožnje, ili da savladaju vožnju motociklom u različitim uslovima vožnje. Trening se realizuje u kombinaciji teoretskog i praktičnog djela na poligonu.

OSNOVNI TRENING BEZBJEDNE VOŽNJE

Trening je koncipiran tako da se počinje sa malim brzinama, kroz učenje kontrole gasa i kvačila radi savlađivanja vježbi i likova, ravnoteže i položaja tijela na motociklu. Takođe, pruža Vam osnovna znanja kako se motocikl ponaša u vožnji pravo i u vožnji kroz krivinu, kao i pravilnu tehniku kočenja u zavisnosti od kočionog sistema i uslova za vožnju. Zatim nastavljamo kroz niz vježbi koje Vam omogućavaju da radite stvari za koje ste mislili da su nemoguće. Sve ove vježbe imaju za cilj da vam daju stvarnu kontrolu nad motociklom. Ishod osnovnog nivoa treninga je podizanje nivoa spretnosti upravljanja motociklom, a time i smanjenje mogućnosti izazivanja saobraćajnih nezgoda zbog ne poznavanja i precenjivanja svojih mogućnosti.

SADRŽAJ PROGRAMA:
– priprema motocikla i motocikliste za vožnju;
– položaj vozača na motociklu – položaj tijela;
– vježbe održavanja ravnoteže;
– upravljanje i vođenje motocikla;
– upravljanje motociklom tokom spore vožnje;
– tehnika vođenja pogledom;
– tehnika obrnutog upravljanja;
– vožnja u zaokretima i dejstvo sila na motocikl;
– iznenadno kočenje (kočenje u panici);
– slalom;

NAPREDNI TRENING BEZBJEDNE VOŽNJE

Trening je koncipiran kao logičan nastavak treninga osnovnog nivoa. Kroz zahtjevnije vježbe i tehnike situacione vožnje podižete svoje znanje na viši nivo. Sve vježbe sa osnovnog treninga bezbjedne vožnje se rade pri većim brzinama. Ovaj trening Vam pruža mogućnost da utvrdite znanje koje ste stekli na osnovnom treningu kao i da upoznate moguće reakcije motocikla prilikom vožnje kroz krivinu, kao i razloge za ovakvo ponašanje vozila. Ovaj trening se bazira na držanje pravilne bezbjedne distance, izbegavanje prepreka i tehnike kočenja u različitim situacijama. Ishod višeg nivoa treninga je podizanje i usvajanje višeg nivoa spretnosti upravljanja i ovladavanja vještine predupređenja rizičnih situacija odnosno, eliminacija istih.

SADRŽAJ PROGRAMA:
– osmica;
– napredni slalom;
– šivenje;
– neravan teren;
– pravilna procena bezbjedne distance;
– pravilno kočenje na različitim podlogama;
– izbjegavanje prepreke;
– iznenadno kočenje i izbjegavanje prepreke;
– iznenadno kočenje i izbjegavanje prepreke u nepoznatom pravcu;
– kočenje u krivini.

TRENING BEZBJEDNE VOŽNJE SA SUVOZAČEM

Vozači motocikala su veoma često u prilici da se voze sa suvozačem i zato smo odlučili da u našu ponudu treninga uvrstimo i trening bezbjedne vožnje sa suvozačem. Kao i vozač, tako i suvozač mora da zna kako se pravilno sjedi na motociklu, kao i kako da se ponaša tokom vožnje u krivinama, kod naglih ubrzanja i naglih kočenja.

RELACIJSKA VOŽNJA

Praktična nadogradnja – vježba kroz usavršavanje usvojenih elemenata